top of page
English
strip of photographs
polski
English
polski
szereg zdjęć
w fotogrametrii lotniczej lub satelitarnej, szereg zdjęć fotogrametrycznych wzdłuż osi nalotu charakteryzujący się pokryciem podłużnym (patrz: pokrycie podłużne).

bottom of page