top of page
English
style
polski
English
polski
styl
w INSPIRE, przyporządkowanie sparametryzowanych symboli stosowanych przy sporządzaniu map do typów obiektów przestrzennych, ich własności i ograniczeń.

bottom of page