top of page
English
support software
polski
English
polski
oprogramowanie narzędziowe
oprogramowanie, które wspomaga inne oprogramowanie, wykazując cechy ogólnie użyteczne, przykładem jest system zarządzania bazą danych.

bottom of page