top of page
English
system
polski
English
polski
system
uporządkowany zespół wzajemnie powiązanych elementów, który ma określoną strukturę i może być rozpatrywany jako całość.

bottom of page