top of page
English
system documentation
polski
English
polski
systemu dokumentacja
zbiór dokumentów opisujących m.in.: wymagania, wybór koncepcji, projekt, działanie i obsługę systemu (patrz: systemu obsługa) informatycznego.

W skład dokumentacji powinny wchodzić podręczniki użytkowników i inne materiały szkoleniowe.

bottom of page