top of page
English
temporal coordinate
polski
English
polski
współrzędna czasowa
według normy ISO 19108, odległość od początku skali interwałowej (patrz: skala interwałowa) użytej jako podstawa czasowego systemu współrzędnych.

bottom of page