top of page
English
three dimensional control
polski
English
polski
osnowa geodezyjna trójwymiarowa
osnowa geodezyjna składająca się z punktów o pozycjach określonych w trójwymiarowym układzie współrzędnych.

bottom of page