top of page
English
throughput
polski
English
polski
przepustowość
pojęcie to dotyczy teleinformatyki (patrz: teleinformatyka) i określa maksymalne natężenie strumienia informacji w danym punkcie jakiejś linii stanowiącej fragment sieci komputerowej.
Przepustowość zależy od technicznego sposobu realizacji połączenia i jest mierzona w bitach (patrz: bit) na sekundę (bps) lub w wielokrotnościach tej jednostki, na przykład kb/s, Mb/s lub Gb/s. Przepustowość jest często mylona z przepływnością (patrz: przepływność), która określa natężenie strumienia informacji w danej chwili.

Synonim: pojemność kanału - channel capacity

JM – Grudzień 2005

W INSPIRE jako kryterium jakości usług sieciowych – minimalna liczba obsługiwanych jednocześnie poleceń dotyczących usługi danego rodzaju wykonywanej zgodnie z kryteriami wydajności, np. dla usługi wyszukiwania wynosi 30 na sekundę.

JM – Grudzień 2005

bottom of page