top of page
English
topographical map
polski
English
polski
mapa topograficzna
mapa średnioskalowa, tj. mapa w przedziale skalowym przyjmowanym zazwyczaj od 1:10 000 do 1:300 000, o treści ogólnogeograficznej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów topograficznych.

W Polsce do celów cywilnych stosowane są mapy topograficzne w skalach: 1:10 000, 1 :25 000, 1:50 000, 1: 100 000 i 1 :200 000, z których podstawowe znaczenie mają obecnie mapy 1:10 000 i 1:50 000.

Topograficzne mapy cyfrowe o przeznaczeniu wojskowym wykonywane są obecnie zgodnie ze standardami NATO (VMAP (patrz: VMAP)).

bottom of page