top of page
English
topological object
polski
English
polski
obiekt topologiczny
według normy ISO 19107, obiekt przestrzenny reprezentujący cechy przestrzenne, które nie podlegają zmianie przy transformacjach ciągłych.

bottom of page