top of page
English
transfer protocol
polski
English
polski
protokół transferu
według norm ISO 19100, ogólny zbiór reguł służących do definiowania interakcji zachodzących między rozproszonymi systemami.

bottom of page