top of page
English
universe of discourse
polski
English
polski
przestrzeń rozważań
według normy ISO 19101, przedstawienie rzeczywistego lub hipotetycznego świata, które zawiera wszystko to, co stanowi przedmiot zainteresowania.

bottom of page