top of page
English
use case scenario
polski
English
polski
scenariusz przypadku użycia
sekwencja zdarzeń w świecie rzeczywistym, które mogą wystąpić i które są użyte jako test dla określenia założeń projektowych lub testowania systemu informatycznego przeznaczonego do reagowania na tego rodzaju zdarzenia.

Patrz także: przypadek użycia (patrz: przypadek użycia) (jako klasa), egzemplarz przypadku użycia (patrz: egzemplarz przypadku użycia), perspektywa przypadków użycia (patrz: perspektywa przypadków użycia), model przypadków użycia (patrz: model przypadków użycia), studium przypadku użycia (patrz: studium przypadku użycia), diagram przypadków użycia (patrz: diagram przypadków użycia) i ukierunkowany na przypadki użycia (patrz: ukierunkowany na przypadki użycia)

bottom of page