top of page
English
utility and governmental services
polski
English
polski
usługi użyteczności publicznej i służby państwowe
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, instalacje użyteczności publicznej takie jak: kanalizacja, gospodarowanie odpadami, dostawa energii i dostawa wody, administracyjne i społeczne służby państwowe lub samorządowe, takie jak: obiekty administracji publicznej, obiekty obrony cywilnej kraju, szkoły, szpitale.

bottom of page