top of page
English
vector representation
polski
English
polski
reprezentacja wektorowa
reprezentacja, w której stosowane są dane wektorowe (patrz: dane wektorowe).

bottom of page