top of page
English
vertical control
polski
English
polski
osnowa geodezyjna pionowa
osnowa geodezyjna składająca się z punktów o pozycjach określonych tylko pod względem wysokości.

bottom of page