top of page
English
wireframe representation
polski
English
polski
model szkieletowy
reprezentacja obiektu trójwymiarowego utworzona przez jego krawędzie lub inne linie służące do przedstawienia jego kształtu.

bottom of page