unikatowy identyfikator obiektu stosowany do obiektów przestrzennych w określonym temacie INSPIRE. Przykłady: kod administracyjny dla powierzchniowych obiektów administracyjnych w temacie jednostek administracyjnych,

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com