rejestr podmiotów gospodarki narodowej w Polsce, który obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, z uwzględnieniem indywidualnych gospodarstw rolnych.

Rejestr ten prowadzony jest przez Główny Urząd Statystyczny.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com