top of page
polski
English
polski
abstrakcyjny
English
abstract
stanowiący rezultat abstrahowania, czyli tworzenia ogólnych idei, pomijając pewne składniki, cechy lub relacje danego przedmiotu zainteresowania, przy jednoczesnym wyodrębnieniu innych, uznanych za istotne. Obiekt, atrybut lub klasa określone niezależnie od implementacji są abstrakcyjne.

bottom of page