top of page
polski
English
polski
administracja publiczna
English
public administration


1) wykonywanie zadań przez organy państwowe i samorządowe w zakresie określonym prawem dla władzy wykonawczej,
2) organy tej władzy.

bottom of page