top of page
polski
English
polski
afiniczny układ współrzędnych
English
affine coordinate system
według norm ISO 19100, układ współrzędnych w przestrzeni euklidesowej z prostymi osiami, które nie muszą być wzajemnie prostopadłe.

bottom of page