top of page
polski
English
polski
agent
English
agent
według specyfikacji OGC – rodzaj usługi (patrz: usługa) pośrednictwa, która działa na rzecz innej usługi (dostawcy usług lub zamawiającego usługę) według reguł ustalonych podczas wywołania usługi.
Technologia agentów jest często stosowana w internecie w sytuacji braku interoperacyjności (patrz: interoperacyjność). W takim przypadku system serwera wysyła do systemu użytkownika program (często w kodzie pośrednim języka Java (patrz: Java)) jako swój zdalny komponent (patrz: komponent), który umożliwia realizację usługi w sposób, który nie musi być zgodny z przyjętym standardem. W geomatyce przykładem agenta jest ArcIMS Viewer w wielu przypadkach instalowany automatycznie w komputerze użytkownika za jego zgodą dla umożliwienia komunikacji z serwerem map ArcIMS.

Synonim: inteligentny agent - intelligent agent

bottom of page