top of page
polski
English
polski
algorytm
English
algorithm
zbiór reguł umożliwiających rozwiązanie danego problemu.

bottom of page