top of page
polski
English
polski
anaglif
English
anaglyph
stereogram (patrz: stereogram) utworzony przez dwa obrazy w dwóch uzupełniających się barwach, np. jeden obraz może być czerwony, a drugi zielony.

Obrazy te, oglądane przez okulary z filtrem czerwonym dla jednego oka i zielonym dla drugiego, dają efekt stereoskopowy (patrz: efekt stereoskopowy).

bottom of page