top of page
polski
English
polski
analiza sieciowa
English
network analysis
analiza sieci utworzonej zgodnie z modelem topologicznym sieciowym (patrz: model topologiczny sieciowy), która ma na celu rozwiązanie określonego zadania, np. wyznaczenie trasy najszybszego przejazdu w sieci drogowej.

bottom of page