top of page
polski
English
polski
atrybut
English
attribute
właściwość obiektu (patrz: obiekt) lub encji (patrz: encja), posiadająca swoją nazwę i dziedzinę (patrz: dziedzina).

ATTRIBUTE w INSPIRE, oznacza cechę typu.

bottom of page