top of page
polski
English
polski
atrybut przestrzenny
English
spatial attribute
według norm ISO 19100, atrybut obiektu opisujący przestrzenną reprezentację obiektu z pomocą współrzędnych, funkcji matematycznych i/lub topologicznych relacji sąsiedztwa.

bottom of page