top of page
polski
English
polski
autograf
English
stereoplotter
urządzenie służące do pozyskiwania i przetwarzania danych na podstawie obserwacji stereogramu (patrz: stereogram).

Zależnie od sposobu tworzenia fotogrametrycznego modelu przestrzennego rozróżnia się:
a) autografy analogowe o konstrukcji mechanicznej, optycznej lub mechaniczno-optycznej,
b) autografy analityczne, które zawierają komputer odtwarzający model analitycznie w czasie rzeczywistym.

bottom of page