top of page
polski
English
polski
autokorelacja
English
autocorrelation
pojęcie stochastyczne, które stosowane w analizie przestrzennej (patrz: analiza przestrzenna) dotyczy zmienności wartości atrybutów przy zmianie położenia i odnosi się do obiektów przestrzennych ciągłych (patrz: obiekt przestrzenny ciągły).

bottom of page