top of page
polski
English
polski
azymut magnetyczny
English
magnetic azimuth
kąt poziomy wyznaczony w punkcie obserwacji i zawarty między kierunkiem północy magnetycznej a kierunkiem punktu celu.

bottom of page