top of page
polski
English
polski
azymut topograficzny
English
grid azimuth
kąt poziomy wyznaczony w punkcie obserwacji i zawarty między dodatnim kierunkiem osi X przyjętego układu współrzędnych na płaszczyźnie a kierunkiem punktu celu.

Azymut topograficzny nazywany jest również kątem kierunkowym.

bottom of page