top of page
polski
English
polski
błąd gruby
English
blunder
omyłka, np. w odczycie dokonanym przez obserwatora lub w identyfikacji obiektu, która może być wykryta i usunięta jeśli jest dostatecznie duża.

bottom of page