top of page
polski
English
polski
badanie odbiorcze
English
acceptance test
badanie wyników kontraktu mające na celu sprawdzenie, czy odpowiadają one ustalonym wymaganiom.

bottom of page