top of page
polski
English
polski
bajt
English
byte
ciąg na ogół 8 bitów traktowany jako całość i stosowany do zapisu znaku.

bottom of page