top of page
polski
English
polski
baza wiedzy
English
knowledge base
baza danych zawierająca zasady wnioskowania oraz informacje dotyczące pewnej dziedziny, w szczególności opinie ekspertów.

bottom of page