top of page
polski
English
polski
brzeg topologiczny
English
topological boundary
w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100 – granica (w sensie topologicznym) reprezentowana przez zbiór skierowanych topologicznych elementów prostych (patrz: topologiczny element prosty) o niższej wymiarowości topologicznej niż wymiarowość elementu, który ogranicza (zamyka) zasięg obiektu topologicznego (patrz: obiekt topologiczny).

Brzeg kompleksu topologicznego (patrz: kompleks topologiczny) odpowiada granicy (patrz: granica) zamykającej jego realizację geometryczną (patrz: realizacja geometryczna) w postaci kompleksu geometrycznego (patrz: kompleks geometryczny).

Synonim: granica topologiczna

bottom of page