top of page
polski
English
polski
bufor
English
buffer
według norm ISO 19100, obiekt geometryczny zawierający wszystkie położenia bezpośrednie, których odległość od określonego obiektu geometrycznego jest mniejsza lub równa danej odległości.

bottom of page