top of page
polski
English
polski
CEN
English
European Committee for Standardization
Europejski Komitet Normalizacyjny, który został utworzony w roku 1974.

Polskę reprezentuje Polski Komitet Normalizacyjny(patrz: PKN), jako członek stowarzyszony.

CEN współpracuje bezpośrednio z ISO (patrz: ISO)

bottom of page