top of page
polski
English
polski
centroid
English
centroid
punkt wewnątrz wielokąta reprezentującego pewien obiekt; punktowi temu przyporządkowuje się pewne informacje o obiekcie, a jego położenie wewnątrz wielokąta może być określone, np. jako środek ciężkości, lub wybrane przez użytkownika.

bottom of page