top of page
polski
English
polski
cyfrowy
English
digital
dotyczący 1) cyfr, 2) cyfr i innych znaków kodowanych cyfrowo, zazwyczaj binarnie.

bottom of page