top of page
polski
English
polski
dane aplikacyjne
English
application data
jako rodzaj danych przestrzennych, dane odniesione do obiektów określonych danymi georeferencyjnymi.

bottom of page