top of page
polski
English
polski
dane otwarte
English
open data
Dane, które są dostępne dla każdego bez ograniczeń i mogą być użytkowane w dowolnych celach. Dane otwarte mają szczególne znaczenie w administracji publicznej, nauce i edukacji.

JG

Luty 2018

bottom of page