top of page
polski
English
polski
dane przestrzenne
English
spatial data
dane (patrz: dane) dotyczące obiektów przestrzennych (patrz: obiekt przestrzenny), w tym zjawisk i procesów, znajdujących się lub zachodzących w przyjętym układzie współrzędnych.

Dane przestrzenne dotyczą:
1) właściwości geometrycznych obiektu przestrzennego, a zwłaszcza jego położenia względem przyjętego dwuwymiarowego lub trójwymiarowego układu współrzędnych,
2) charakterystyki obiektu pod względem czasu, np. daty jego utworzenia,
3) związków przestrzennych (topologicznych) danego obiektu z innymi obiektami przestrzennymi,
4) wyróżnionych atrybutów opisowych (patrz: atrybut opisowy) obiektu przestrzennego, służących do jego identyfikacji oraz określających jego podstawowe właściwości.

Dane przestrzenne mogą być:
1) referencyjne nazywane również georeferencyjnymi (patrz: dane georeferencyjne), jeśli odnoszą się do Ziemi,
2) aplikacyjne (patrz: dane aplikacyjne) nazywane również tematycznymi.

W dyrektywie INSPIRE oraz w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej przyjmuje się, że dane przestrzenne są danymi bezpośrednio lub pośrednio odniesionymi do określonego położenia lub obszaru geograficznego.

bottom of page