© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

dane przestrzenne odniesione do rastra (patrz: raster).