top of page
polski
English
polski
dane tematyczne
English
thematic data
dane opisujące pewne aspekty (tematy) świata rzeczywistego w nawiązaniu do danych georeferencyjnych (patrz: dane georeferencyjne).

Podobne znaczenie do terminu dane tematyczne ma termin dane aplikacyjne (patrz: dane aplikacyjne).

bottom of page