top of page
polski
English
polski
dekompozycja
English
decomposition
w obiektowości – redukowanie złożoności poprzez podział układu złożonego na elementy, które mogą być w rozpatrywanym aspekcie traktowane jako niezależne od siebie.
Celem tego jest analiza elementów składowych niezależnie od całego systemu i od pozostałych jego części składowych.

bottom of page