top of page
polski
English
polski
diagram klas
English
class diagram
jeden z podstawowych diagramów języka UML, którego zadaniem jest opisanie struktury danych, związanych z nimi interfejsów i innych komponentów obiektowych projektowanego systemu.

bottom of page