top of page
polski
English
polski
dokładność pozycyjna danych przestrzennych
English
spatial data positional accuracy
właściwość danych przestrzennych dotycząca ich jakości (patrz: jakość), właściwość ta wiąże się z położeniem obiektów przestrzennych, wyrażona jest przez dokładność współrzędnych punktów, czyli pozycji, tych obiektów i jest m.in. przedmiotem analiz dokładności wchodzących w zakres metod i technik geodezyjnych.

bottom of page