top of page
polski
English
polski
dokładność semantyczna danych przestrzennych
English
spatial data semantic accuracy
właściwość zbioru danych przestrzennych wyrażająca wierność, z jaką zbiór ten odtwarza przestrzeń rozważań (patrz: przestrzeń rozważań).

bottom of page